ทำเนียบมัสยิด

พนัสนิคม

มัสยิดอัลอิตติฟากียะห์ (บ้านหนองกะพงษ์)

ทะเบียนเลขที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2493 อิหม่ามคนแรก นายยูซบ หวังประเสริฐ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายวิชิต เตาฟิก

More...
พนัสนิคม

มัสยิดอัลอิตติฮาดียะห์ (บ้านหนองพรหม)

ทะเบียนเลขที่ 2 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2493 อิหม่ามคนแรก นายฮาเรศ มะห์มูดี้ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายมุมิน มะห์มูดี้

More...
บางละมุง

มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (พัทยากลาง)

ทะเบียนเลขที่ 3 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2495 อิหม่ามคนแรก นายหะยีโซ๊ะ เพียรมานะ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมบูรณ์ พัดเย็นใจ

More...
บางละมุง

มัสยิดฮี่ดาย่าตุสซาลีกีน (ต้นกะบก)

ทะเบียนเลขที่ 4 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2495 อิหม่ามคนแรก นายด๊ะ มานะมูซา อิหม่ามคนปัจจุบัน นายประจักษ์ หมัดรอ

More...
บางละมุง

มัสยิดนูรุลยากีน (เนินพลับหวาน)

ทะเบียนเลขที่ 5 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2496 อิหม่ามคนแรก นายหวัง สาริกาเกตุ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสงบ โซ๊ะเฮง

More...
ศรีราชา

มัสยิดสลาม่าตุลเลาะห์ (เนินบ่อทอง)

ทะเบียนเลขที่ 6 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2498 อิหม่ามคนแรก นายปรีชา วงศ์สมัน อิหม่ามคนปัจจุบัน นายอาบีดีน เชยเอี่ยม

More...
ศรีราชา

มัสยิดอาลียิ้ลกามี่ลัยน์ (บ้านไร่กล้วย)

ทะเบียนเลขที่ 7 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2498

More...
เมืองชลบุรี

มัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี

ทะเบียนเลขที่ 8 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2499 อิหม่ามคนแรก นายประสาน กูบกระบี่ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสุวัฒน์ กูบกระบี่

More...
พนัสนิคม

มัสยิดนูรุลฮิดายะห์ (บ้านเกาะกลาง)

ทะเบียนเลขที่ 9 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2501 อิหม่ามคนแรก ฮัจยีสุวรรณ นิภาพรรณ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายธนบดินทร์ ขำหลี

More...
บางละมุง

มัสยิดตออะติ๊ลละฮ์ (พัทยาใต้)

ทะเบียนเลขที่ 10 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2502 อิหม่ามคนแรก นายตวนฮัจยีลาเต็บ ตอฮา อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมิท ตอฮา (รักษาการอิหม่าม)

More...
บ่อทอง

มัสยิดดารุ้ลฮาดียะฮ์ (บ้านบึงตะกู)

ทะเบียนเลขที่ 11 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2509 อิหม่ามคนแรก นายอูหมัด อาหะหมัด อิหม่ามคนปัจจุบัน นายเกรียงศักดิ์ สะหะมาน

More...
เกาะจันทร์

มัสยิดดารุ้ลยันนะห์ (บ้านเกาะโพธิ์)

ทะเบียนเลขที่ 12 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2511 อิหม่ามคนแรก นายแว เฟ็นดี้ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายอารุณ วุสกรี

More...
พนัสนิคม

มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน (สุเหร่าขาวไร่เสธ์)

ทะเบียนเลขที่ 13 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2514 อิหม่ามคนแรก นายกมล ขำวิไล อิหม่ามคนปัจจุบัน นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล

More...
บ่อทอง

มัสยิดดารุ้ลมู่ฮายีรีน

ทะเบียนเลขที่ 14 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2514 อิหม่ามคนแรก นายวาฮับ จันทร์สวัสดิ์ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสนาน ยอมิน

More...
เกาะจันทร์

มัสยิดฮารูณมุสตอฟา (บ้านปรกฟ้า)

ทะเบียนเลขที่ 15 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2514 อิหม่ามคนแรก นายมูซอ มินเจริญ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสามารถ วงษ์ยีเม๊าะ

More...