ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม

28
2567 มิถุนายน

นายสุรชัย วงศ์สมัน เลขานุการฯ กอจ. ชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน และนายประทีป สุขวิเศษ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล เข้าร่วมตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ปี ๒๕๖๗

นายสุรชัย วงศ์สมัน เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน และนายประทีป สุขวิเศษ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ปี ๒๕๖๗ ณ บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย นายคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานต่างประเทศ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ เฟ็นดี้ ผู้ช่วยหัวหน้างานต่างประเทศ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสัตวแพทย์ประยูร ลีลางามวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหาร และนายสัตวแพทย์มาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

More...
28
2566 พฤศจิกายน

การประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

More...
20
2566 พฤศจิกายน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริก ดูงานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอานัศ บินยามัน ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริก จำนวน ๖๐ คน ศึกษาดูผลการดำเนินงานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
17
2566 ตุลาคม

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
12
2566 ตุลาคม

นายอาบีดีน เชยเอี่ยม กอจ. ชลบุรี นำครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชน โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ทัศนศึกษา ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี นำครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชน โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ทัศนศึกษา ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

More...
6
2566 ตุลาคม

นายสุมาน สุไลมาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม จำนวน ๗ ครอบครัว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม จำนวน ๗ ครอบครัว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑

More...
29
2566 กันยายน

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล พร้อมด้วย นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายสมศักดิ์ (ฮัจยีอามีน) นุดนาบี ที่เสียชีวิต จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน (สุเหร่าขาว ไร่เสธ์) พร้อมด้วย นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายสมศักดิ์ (ฮัจยีอามีน) นุดนาบี คอเต็บประจำมัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน (สุเหร่าขาว ไร่เสธ์) ที่เสียชีวิต จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

More...
27
2566 กันยายน

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดชลบุรี

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดชลบุรี ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

More...
25
2566 กันยายน

โครงการ “อบรมสัมมนาฝ่ายส่งเสริมการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง การอบรมสัมมนาครูสอนอัลกุรอ่านและฟัรดูอีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมสัมมนาฝ่ายส่งเสริมการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง การอบรมสัมมนาครูสอนอัลกุรอ่านและฟัรดูอีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ ห้องประชุมฮุดั้ลลินนาซ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.อับดุลฮะมี๊ด ดาราฉาย เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง เทคนิคการสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) การเรียนรู้ ศิฟาตและมะคอริญุลฮุรูฟจากซูเราะห์ฟาติฮะห์ และการแบ่งปันประสบการณ์จากครูผู้สอน

More...
20
2566 กันยายน

นายสุมาน สุไลมาน และนายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายสุมาน สุไลมาน และนายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม จำนวน ๗ ครอบครัว (เยาวชนชาย ๓ ครอบครัว เยาวชนหญิง ๔ ครอบครัว) เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น ๔ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ กรุงเทพมหานคร

More...
15
2566 กันยายน

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น ๑ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

More...
11
2566 กันยายน

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
28
2566 สิงหาคม

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมสัมมนา “โครงการฝ่ายวิชาการ เรื่อง การแบ่งมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖”

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมสัมมนา “โครงการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง การแบ่งมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖” ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น หรือผู้แทน ทั้ง ๓๐ มัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี จำนวน ๙๐ คน ซึ่งเป็นแผนงานการอบรมเพิ่มความรู้ด้านวิชาการศาสนาอิสลามตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมฮุดั้ลลินนาซ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดชลบุรี

More...
18
2566 สิงหาคม

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑ ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น ๔ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

More...
16
2566 สิงหาคม

ณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด ตำบลมูโน๊ะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด ตำบลมูโน๊ะ จังหวัดนราธิวาส ผ่าน "สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน" จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

More...