มัสยิดดารุ้ลมู่ฮายีรีน

เลขที่ 225/1 หมู่ที่ 1 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270   087-9411880

 ทะเบียนเลขที่ 14

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2514

จำนวนสัปปุรุษ 165 คน

ชื่ออิหม่ามนายสนาน ยอมิน
ชื่อคอเต็บนายสง่า มะแย้ม
ชื่อบิหลั่นนายศักดิ์สกุล แสงมาลย์

รายชื่อกรรมการ

นายอนุชา  ฉันเต๊ะนายสุรัช  อาดำ
นายสมศักดิ์ มะหะหมัด
นายวินัย  เซ็นโส
นายอารีย์  พัตรประไพ
นายสมาน  อิ่มสุวรรณ
นายสมศักด์  เสมสายันห์นายธวัชชัย  มณี
นายศักด์สิทธ์  แสงมาลย์นายชูชาติ  ศรีรมย์
นายอาลี  สะหะมานนายนารินทร์  พัตรประไพ

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2563

กรรมการหมดวาระ วันที่ 22 สิงหาคม 2567