มัสยิดตออะติ๊ลละฮ์ (พัทยาใต้)

เลขที่ 58 หมูที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   089-6896025

ทะเบียนเลขที่ 10

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2502

จำนวนสัปปุรุษ 180 คน

ชื่ออิหม่ามนายวีระ ตอฮา
ชื่อคอเต็บนายบัณฑิต มูลทรัพย์
ชื่อบิหลั่นนายหย่า เจะมะมิง

รายชื่อกรรมการ

นายปัญญา พัดเย็นใจ
นายลาตีฟ ตอฮา
นายสมาน สันประเสริฐ
นายสำเริง นาวาวิทย์
นายจรัญ บูรณศิลป์นายดนัย ตอฮา
นายมะโยฮัน วันอิดเรส
นายอัสวาน ตอฮา
นายสมิท ตอฮานายประสาน พัดเย็นใจ
นายดาอู๊ด สกุณีนายสมหวัง เจริญสุข

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

กรรมการหมดวาระ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569