28
2566 พฤศจิกายน

การประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ทำเนียบมัสยิด

มัสยิดทั้งหมด...
พนัสนิคม

มัสยิดอัลอิตติฟากียะห์ (บ้านหนองกะพงษ์)

ทะเบียนเลขที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2493 อิหม่ามคนแรก นายยูซบ หวังประเสริฐ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายวิชิต เตาฟิก

More...
พนัสนิคม

มัสยิดอัลอิตติฮาดียะห์ (บ้านหนองพรหม)

ทะเบียนเลขที่ 2 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2493 อิหม่ามคนแรก นายฮาเรศ มะห์มูดี้ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายมุมิน มะห์มูดี้

More...
บางละมุง

มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (พัทยากลาง)

ทะเบียนเลขที่ 3 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2495 อิหม่ามคนแรก นายหะยีโซ๊ะ เพียรมานะ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมบูรณ์ พัดเย็นใจ

More...

บทความศานา

บทความทั้งหมด...
11
2564 มกราคม

แง่คิดดีๆ..เพื่อรักษาตัว เพื่อให้รอดปลอดภัย ในช่วงวิกฤตโควิด-19

นับเป็นข้อคิดดีๆ จากอัลกรุอาน เพื่อให้เราได้พิจารณาใคร่คราญ .เรื่องจากมด.ในอัลกุรอ่าน..

More...
26
2563 มีนาคม

ความสำคัญของเดือนชะอฺบาน

เดือนชะอฺบาน

More...
24
2563 มีนาคม

บทคุฏบะฮฺ ฝ่าฟันวิกฤติ พิชิตเชื้อร้าย ร่วมแรงร่วมใจ ใช้มาตรการจากอิสลาม

โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

More...
26
2562 พฤษภาคม

ดุอาอฺใน...คืนลัยละตุลก็อดรฺ

สิบคืนสุดท้าย...ขอดุอาอฺต้นนี้ให้มาก اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي อ่านว่า : อัลลอฮุมมะ อินนะกะ อะฟุววุน ตุหิบบุล อัฟวะ ฟะอฺฟุ อันนี

More...