28
2567 มิถุนายน

นายสุรชัย วงศ์สมัน เลขานุการฯ กอจ. ชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน และนายประทีป สุขวิเศษ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล เข้าร่วมตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ปี ๒๕๖๗

นายสุรชัย วงศ์สมัน เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน และนายประทีป สุขวิเศษ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ปี ๒๕๖๗ ณ บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย นายคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานต่างประเทศ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ เฟ็นดี้ ผู้ช่วยหัวหน้างานต่างประเทศ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสัตวแพทย์ประยูร ลีลางามวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหาร และนายสัตวแพทย์มาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

ทำเนียบมัสยิด

มัสยิดทั้งหมด...
พนัสนิคม

มัสยิดอัลอิตติฟากียะห์ (บ้านหนองกะพงษ์)

ทะเบียนเลขที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2493 อิหม่ามคนแรก นายยูซบ หวังประเสริฐ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายวิชิต เตาฟิก

More...
พนัสนิคม

มัสยิดอัลอิตติฮาดียะห์ (บ้านหนองพรหม)

ทะเบียนเลขที่ 2 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2493 อิหม่ามคนแรก นายฮาเรศ มะห์มูดี้ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายมุมิน มะห์มูดี้

More...
บางละมุง

มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (พัทยากลาง)

ทะเบียนเลขที่ 3 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2495 อิหม่ามคนแรก นายหะยีโซ๊ะ เพียรมานะ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมบูรณ์ พัดเย็นใจ

More...

บทความศานา

บทความทั้งหมด...
11
2564 มกราคม

แง่คิดดีๆ..เพื่อรักษาตัว เพื่อให้รอดปลอดภัย ในช่วงวิกฤตโควิด-19

นับเป็นข้อคิดดีๆ จากอัลกรุอาน เพื่อให้เราได้พิจารณาใคร่คราญ .เรื่องจากมด.ในอัลกุรอ่าน..

More...
26
2563 มีนาคม

ความสำคัญของเดือนชะอฺบาน

เดือนชะอฺบาน

More...
24
2563 มีนาคม

บทคุฏบะฮฺ ฝ่าฟันวิกฤติ พิชิตเชื้อร้าย ร่วมแรงร่วมใจ ใช้มาตรการจากอิสลาม

โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

More...
26
2562 พฤษภาคม

ดุอาอฺใน...คืนลัยละตุลก็อดรฺ

สิบคืนสุดท้าย...ขอดุอาอฺต้นนี้ให้มาก اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي อ่านว่า : อัลลอฮุมมะ อินนะกะ อะฟุววุน ตุหิบบุล อัฟวะ ฟะอฺฟุ อันนี

More...