ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

7
2564 ธันวาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443

More...
25
2564 พฤศจิกายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443

More...
23
2564 พฤศจิกายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1443

More...
9
2564 สิงหาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1443

More...
11
2564 กรกฎาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง แนวทางและวิถีปฎิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

More...
11
2564 กรกฎาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่องกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮฺศ.1442

More...
28
2564 มิถุนายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1442

More...
28
2563 สิงหาคม

ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังศรัทธา สู่งานน้ำชาอาลียิ้ลกามีลัยน์" ครั้งที่ 6 ณ มัสยิดอาลียิ้ลกามีลัยน์ (ไร่กล้วย) ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังศรัทธา สู่งานน้ำชาอาลียิ้ลกามีลัยน์" ครั้งที่ 6 ณ มัสยิดอาลียิ้ลกามีลัยน์ (ไร่กล้วย) ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

More...
25
2563 กรกฎาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน)

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) (ฉบับที่ 9/2563)

More...
25
2563 กรกฎาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา

เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑

More...
21
2563 พฤษภาคม

ประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ให้งดการละหมาดญุมอะฮ์(วันศุกร์) และการละหมาอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.๑๔๔๑

More...
3
2563 พฤษภาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ )ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ

More...
14
2563 เมษายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563)

More...