ประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

ประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
เรื่อง ให้งดการละหมาดญุมอะฮ์(วันศุกร์) และการละหมาอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.๑๔๔๑