ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังศรัทธา สู่งานน้ำชาอาลียิ้ลกามีลัยน์" ครั้งที่ 6 ณ มัสยิดอาลียิ้ลกามีลัยน์ (ไร่กล้วย) ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563