ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม

7
2565 มิถุนายน

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของจังหวัดชลบุรี

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของจังหวัดชลบุรี

More...
11
2565 เมษายน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะ

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ได้มอบอินทผลัม จำนวน 100 กล่อง เพื่อละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

More...
11
2565 เมษายน

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอับร๊อร (พัทยา) ที่เสียชีวิต จำนวนเงิน 50,000 บาท

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอับร๊อร (พัทยา) ที่เสียชีวิต จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมี นายสมศักดิ์ เจ๊ะดามัน ทายาทผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับมอบ

More...
11
2565 เมษายน

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
21
2565 มีนาคม

การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลอิตติฮาต (เขาขยาย) ที่หมดวาระ

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสงบ โซ๊ะเฮง ประธานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายสุรชัย วงศ์สมัน นายฟารุด ซาฟีอี นายอารุณ วุสกรี และนายสมเจตน์ หะซัน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลอิตติฮาต (เขาขยาย) ที่หมดวาระลง

More...
21
2565 มีนาคม

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2565

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
21
2565 มีนาคม

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี สนับสนุนโครงการมอบเงินอุดหนุนละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 30 มัสยิดในจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี สนับสนุนโครงการมอบเงินอุดหนุนละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 30 มัสยิดในจังหวัดชลบุรี จำนวนเงิน 300,000 บาท มัสยิดละ 10,000 บาท เสนอโครงการโดย นายประสิทธิ์ หวังเกษม ประธานฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์

More...
21
2565 มีนาคม

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และอิหม่ามประจำมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ ผศ. ดร. วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และอิหม่ามประจำมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานคร

More...
22
2565 กุมภาพันธ์

การคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (เมืองพัทยา)

นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายฟารุด ซาฟีอี นายสงบ โซ๊ะเฮง นายสมเจตน์ หะซัน และนายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นกรรมการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (เมืองพัทยา)

More...
22
2565 กุมภาพันธ์

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคและบริโภค) แก่ผู้ป่วยโควิด - 19 และผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด - 19

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในเขตอำเภอพนัสนิคม เขตอำเภอเกาะจันทร์ และเขตอำเภอศรีราชา

More...
11
2562 ตุลาคม

เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 36

คณะทำงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมครอบครัวอุปถัมภ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

More...
3
2562 ตุลาคม

การประชุมร่างระเบียบข้อบังคับการบริหารมัสยิดในจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ประชุมร่วมกับ อิหม่ามประจำมัสยิดทั้ง 30 มัสยิดในจังหวัดชลบุรี

More...