ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม

28
2565 ตุลาคม

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม จำนวน 5 ครอบครัว เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

More...
11
2565 ตุลาคม

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2565

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
17
2565 กันยายน

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

More...
9
2565 กันยายน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยอิหม่ามทั่วจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกกรรมการและรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายชาลี ตอฮา ที่เสียชีวิต) โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม

More...
7
2565 กันยายน

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายชาลี ตอฮา)

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายชาลี ตอฮา) ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

More...
6
2565 กันยายน

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินให้แก่ครอบครัว อิหม่ามอุมัร อาลีมีนทร์ (จ่าโทยูนาน) อดีตอิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (เมืองพัทยา) ที่เสียชีวิต

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินให้แก่ครอบครัว อิหม่ามอุมัร อาลีมีนทร์ (จ่าโทยูนาน) อดีตอิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (เมืองพัทยา) ที่เสียชีวิต ตามนโยบายของฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
15
2565 สิงหาคม

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2565

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
15
2565 สิงหาคม

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสงบ โซ๊ะเฮง กอฎีประจำจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

More...
21
2565 กรกฎาคม

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี คัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลอิตติฮาดียะห์ (หนองพรหม) ที่หมดวาระลง

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายฟารุด ซาฟีอี นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ นายอารุณ วุสกรี และนายสุรชัย วงศ์สมัน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลอิตติฮาดียะห์ (หนองพรหม) ที่หมดวาระลง

More...
1
2565 กรกฎาคม

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอารุณ วุสกรี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอารุณ วุสกรี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีและประธานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

More...
28
2565 มิถุนายน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมขอบคุณ นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ร่วมขอบคุณ นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่าง ๆ

More...
28
2565 มิถุนายน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ดร. อุมัร เจริญสุข รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะครูผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) จำนวน 130 คน ศึกษาดูงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
28
2565 มิถุนายน

นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง

นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุม นายนริศ นิรามัยวงศ์ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ นายประพันธ์ ประทุมชมภู จ่าจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งระเบียบและข้อกฎหมายตามกระทรวงระบุไว้และระเบียบกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

More...
14
2565 มิถุนายน

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2565

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
7
2565 มิถุนายน

นายธนบดินทร์ ขำหลี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 5 (ช่วงที่ 2)

นายธนบดินทร์ ขำหลี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 5 (ช่วงที่ 2) จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตร่มเกล้า) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กร

More...