ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

5
2562 พฤษภาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี รื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ----- ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) จุฬาราชมนตรี

More...
3
2562 พฤษภาคม

เชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

More...
3
2562 พฤษภาคม

ด่วน! ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี

การประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮฺศักราช 1440

More...
19
2562 เมษายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ. 1440

More...
6
2562 เมษายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1440

More...