ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม

16
2566 สิงหาคม

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด ตำบลมูโน๊ะ จังหวัดนราธิวาส ผ่าน "ฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย" จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด ตำบลมูโน๊ะ จังหวัดนราธิวาส ผ่าน "ฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย" จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

More...
7
2566 สิงหาคม

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลฮิดายะห์ (เกาะกลาง) แทนตำแหน่งที่ว่าง

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี นายฟารุด ซาฟีอี นายสมเจตน์ หะซัน และ นายสุรชัย วงศ์สมัน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลฮิดายะห์ (เกาะกลาง) แทนตำแหน่งที่ว่าง

More...
6
2566 กรกฎาคม

นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"

More...
5
2566 กรกฎาคม

นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายสมเดช โดยประเสริฐ ที่เสียชีวิต

นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ นายอานัศ บินยามัน นายสุรชัย วงศ์สมัน และ นายนรินทร์ กาญจนะ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายสมเดช โดยประเสริฐ ที่เสียชีวิต

More...
20
2566 มิถุนายน

นายอารุณ วุสกรี พร้อมด้วย นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ และนายธนบดินทร์ ขำหลี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายทองหล่อ ดีเจริญ ที่เสียชีวิต

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และนายธนบดินทร์ ขำหลี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายทองหล่อ ดีเจริญ อดีตบิหลั่นประจำมัสยิดนูรุลฮิดายะห์ (เกาะกลาง) ที่เสียชีวิต จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

More...
12
2566 มิถุนายน

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
29
2566 พฤษภาคม

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ต้อนรับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรีศึกษาดูงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารกิจการศาสนาอิสลามระหว่างกัน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี เนติพล สกุลชาห์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารกิจการศาสนาอิสลามระหว่างกัน

More...
4
2566 เมษายน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี นายสมาน แจ่มสว่าง รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายยะยา เซ็นสุรีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

More...
31
2566 มีนาคม

นายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กทม. ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและพบปะครอบครัวอุปถัมภ์

More...
29
2566 มีนาคม

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

More...
13
2565 ธันวาคม

นายอารุณ วุสกรี รองประธานฯ ให้เกียรติเปิด โครงการ “อบรมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565” (รุ่นที่ 1)

นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565” (รุ่นที่ 1) แก่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 3 มัสยิด ได้แก่ มัสยิดอัลอิตติฮาต (เขาขยาย) มัสยิดอัลฮุดา (เตาถ่าน) และมัสยิดนุรุลฮิดายะห์ (เกาะกลาง)

More...
10
2565 ธันวาคม

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12/2565

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
7
2565 ธันวาคม

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ต้อนรับ นายสรพงษ์ เบ๊ะกี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงาน

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายสรพงษ์ เบ๊ะกี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงาน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
15
2565 พฤศจิกายน

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2565

การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

More...
4
2565 พฤศจิกายน

การประชุมคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายพนัส เวชชนะ ที่เสียชีวิต)

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายพนัส เวชชนะ ที่เสียชีวิต) โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม

More...