ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

6
2563 เมษายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮศ 1441

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิเราะห์ศักราช 1441 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563

More...
25
2563 มีนาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 3/2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2563

More...
24
2563 มีนาคม

ประกาศ 'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน' ! มีผล 26 มี.ค. จับตา 'เคอร์ฟิว' คุมเข้มโควิด-19

"พล.อ.ประยุทธ์" นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ประกาศ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" มีผล 26 มี.ค. จับตาเคอร์ฟิวคุมเข้มแพร่ระบาดโควิด-19

More...
23
2563 มีนาคม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่่า 2019 (COVID-19)

More...
22
2563 มีนาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 2/2563)

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

More...
22
2563 มีนาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 1/2563

ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว

More...
17
2563 มีนาคม

เลื่อนการจัดงานประจำปีมัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี (พัทยา)

เลื่อนการจัดงานประจำปีมัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี(พัทยา)

More...
1
2562 กันยายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

More...
3
2562 สิงหาคม

หนังสือจากสำนักจุฬาราชมนตรี

เรื่องการทำกุรบาน : ข้อพึงปฏิบัติและพึงระวังในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

More...
3
2562 สิงหาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่องกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฏิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1440

More...
18
2562 กรกฎาคม

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง การดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

More...
3
2562 กรกฎาคม

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ติดตามการโอนที่ดินมัสยิด

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี นำคณะฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลอิตติฮาดียะห์(หนองพรหม)เพื่อติดตามการรายงานความคืบหน้าการโอนที่ดินวากัฟของมัสยิด

More...
4
2562 มิถุนายน

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

More...
1
2562 มิถุนายน

ประกาศ วันหยุดทำการ

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ประกาศปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรฺ

More...
23
2562 พฤษภาคม

ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1440

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)ฮิจเราะห์ศักราช 1440

More...