นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริก ดูงานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอานัศ บินยามัน ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริก จำนวน ๖๐ คน ศึกษาดูผลการดำเนินงานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์อันมีคุณค่าแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมฮุดั้ลลินนาซ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดชลบุรี