การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี