นายอาบีดีน เชยเอี่ยม กอจ. ชลบุรี นำครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชน โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ทัศนศึกษา ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี นำครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชน โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ทัศนศึกษา ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


เวลา ๐๙.๓๐ น. ทัศนศึกษา ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยการเปิดสายการผลิตแชมพูผงไลอ้อน และผงซักฟอกท้อป ด้วยการให้ความสำคัญกับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปากและฟัน ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน ประเทศในแถบตะวันออกกลาง และญี่ปุ่น


และเวลา ๑๓.๓๐ น. ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนักท่องเที่ยว เที่ยวชมมากที่สุด นับเป็นผืนป่าแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรีที่มีเนื้อที่มากกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยฟื้นฟูสภาพป่าเขาเขียวที่เสื่อมโทรมขึ้นใหม่ มีสัตว์ต่าง ๆ ให้ชมมากกว่า ๓๐๐ ชนิด ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว้างขวางซึ่งจัดสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยของสัตว์และให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างใกล้ชิด