นายสุมาน สุไลมาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม จำนวน ๗ ครอบครัว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม จำนวน ๗ ครอบครัว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑


เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ จำนวน ๓๒๐ คน เข้าพำนักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๑๕ วัน