นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล พร้อมด้วย นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายสมศักดิ์ (ฮัจยีอามีน) นุดนาบี ที่เสียชีวิต จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน (สุเหร่าขาว ไร่เสธ์) พร้อมด้วย นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายสมศักดิ์ (ฮัจยีอามีน) นุดนาบี คอเต็บประจำมัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน (สุเหร่าขาว ไร่เสธ์) ที่เสียชีวิต จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นนโยบายของฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี โดยมี ฮัจยะห์สุไบดะห์ นุดนาบี ภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน (สุเหร่าขาว ไร่เสธ์) ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


ในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว "นุดนาบี" กับการสูญเสียบุคคลสำคัญในครั้งนี้ด้วย