นายสุมาน สุไลมาน และนายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายสุมาน สุไลมาน และนายอาบีดีน เชยเอี่ยม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม จำนวน ๗ ครอบครัว (เยาวชนชาย ๓ ครอบครัว เยาวชนหญิง ๔ ครอบครัว) เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น ๔ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ โดยกำหนดให้ห้วงตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕ วัน เป็นห้วงเวลาที่เยาวชนจะเข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง