การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี