นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมสัมมนา “โครงการฝ่ายวิชาการ เรื่อง การแบ่งมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖”

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมสัมมนา โครงการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง การแบ่งมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖” โดยมี นายสงบ โซ๊ะเฮง ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูฮำหมัด คล้อลมัย วิทยากรบรรยาย เรื่อง การแบ่งมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น หรือผู้แทน ทั้ง ๓๐ มัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี จำนวน ๙๐ คน ซึ่งเป็นแผนงานการอบรมเพิ่มความรู้ด้านวิชาการศาสนาอิสลามตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อให้อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น หรือผู้แทนเข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้และทบทวนถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการแบ่งมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมฮุดั้ลลินนาซ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดชลบุรี


การแบ่งมรดกถือเป็นฟัรดูกิฟายะห์ที่ต้องมีผู้รู้และเข้าใจเรื่องมรดกและการแบ่งมรดกที่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ซึ่งมีหลักฐานรับรองจากอัลกุรอ่าน อัลหะดีษ และอิจญ์มาอ ท่านนบีมูฮำหมัด(ช.ล.) ได้ส่งเสริมให้ศึกษาวิชาการมรดกและเตือนให้ระมัดระวังการเพิกเฉยและหันเหออกจากวิชาการแขนงนี้ ท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจงศึกษาวิชาการมรดกและนำไปสอนผู้คนทั้งหลายเพราะฉันจะต้องตาย และวิชากาแขนงนี้ก็จะถูกเก็บไป ความสับสนวุ่นวายจะเกิดขึ้นจนถึงขนาดที่คนสองคนเกิดขัดแย้งกันในส่วนแบ่งจากกองมรดก แล้วหาคนตัดสินให้เขาทั้งสองไม่ได้" นอกจากนี้ยังมีรายงานจากท่านอะบูฮุรอยเราะห์ (ร.ด.) ว่า ท่านนบีมูฮำหมัด(ซ.ล.) ทรงตรัสไว้ว่า "ท่านทั้งหลายจงศึกษาวิชาการมรดก เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งจากศาสนาของพวกท่าน เป็นครึ่งหนึ่งของวิชาความรู้ และเป็นวิชาการแขนงแรกที่จะถูกถอดออกไปจากประซากรของฉัน"


การจัดอบรมสัมมนา "โครงการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีเรื่อง การแบ่งมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖" ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ได้เรียนรู้และทบทวนเรื่องการแบ่งมรดกตาม

หลักการศาสนาอิสลาม

๒. เพื่อให้อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น นำความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพรให้กับสัปปุรุษในชุมชน

๓. เพื่อให้อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น สามารถตอบคำถามและชี้แนะแนวทางการแบ่งมรดกตามหลักการศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง