นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑ ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น ๔ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์