ณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด ตำบลมูโน๊ะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด ตำบลมูโน๊ะ จังหวัดนราธิวาส ผ่าน "สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน" จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท