ประกาศจุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443

..............

       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์

       จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี