ประกาศจุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1443

…………

     ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 

 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี