มัสยิดสลาม่าตุลเลาะห์ (เนินบ่อทอง)

เลขที่ 287/36 หมู่ที่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   099-9437336

ทะเบียนเลขที่ 6

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2498

จำนวนสัปปุรุษ 348 คน

ชื่ออิหม่ามนายอาบีดีน เชยเอี่ยม
ชื่อคอเต็บนายสุรชัย ศรีพิทักษ์
ชื่อบิหลั่นนายชลอ เชยเอี่ยม

รายชื่อกรรมการ

นายสมชาย ยิ้มม่วงนายวิชาร ศุภฤทธิ์
นายราชัน รุ่งรัศมีนายเลาะ เชยเอี่ยม
นายภูตะวัน พุ่มพวงนายสุรินทร์ จีนโห้
นายสำเภา รอดแจ่มนายประดิษฐ์ เผือกน้อย

นายสนั่น หวังทอง

นายสง่า วงค์สมัน
นายสุชิน วงษ์สมันนายวินัย เกิดโมลี

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2565

กรรมการหมดวาระ วันที่ 8 ตุลาคม 2569