มัสยิดอาลียิ้ลกามี่ลัยน์ (บ้านไร่กล้วย)

เลขที่ 332 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   063-5365952

ทะเบียนเลขที่ 7

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2498

จำนวนสัปปุรุษ 464 คน

ชื่ออิหม่ามนายชาตรี ยอดโมก
ชื่อคอเต็บนายสุเมศ ขันตี
ชื่อบิหลั่นนายมนตรี แตงสุก

รายชื่อกรรมการ

นายอารีฟีน  ขันตี
นายอับดุลเลาะมาน  ยอดโมก
นายอุสมาน  ซอหมัด
นายประกิจ  ไพรอนันต์
นายสดายุ  ยอดโมก
นายสุนทร  วงศ์สมัน
นายลือศักดิ์  ยิ้มม่วง
นายสมชาย  บุญสุข
นายคำนึง  ภู่ประเสริฐ
นายดนุรุจน์  ยอดโมก
นายอารีย์  ขันตี
นายสุลัยมาน   มินเจริญ

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2565

กรรมการหมดวาระ วันที่ 26 มีนาคม 2569