มัสยิดดารุ้ลฮาดียะฮ์ (บ้านบึงตะกู)

เลขที่ 118/1 หมู่ที่ 3 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270   092-7437999

ทะเบียนเลขที่ 11

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2509

จำนวนสัปปุรุษ 482 คน

ชื่ออิหม่ามนายเกรียงศักดิ์ สะหะมาน
ชื่อคอเต็บนายสมัย ชายเซ็น
ชื่อบิหลั่น
นายอุทัย มานชู

รายชื่อกรรมการ

นายสมพงษ์  มานชู 

นายมาโนชย์  นิมา

นายสมคิด  สุขขำ 

นายฮาซัน  สมานหนับ

นายสนิท  มานชู 

นายดีน  ยูนุมาน

นายอับดุล  พันธุ์สะอาด 

นายกอเซ็ม  มานชู

นายสุระศักดิ์  อรุณพูลทรัพย์ 

นายจาตุรงค์  ฉิมพัด

นายสรรค์ชัย  สุขขำ

นายสมชาย เวชชนะ

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

กรรมการหมดวาระ วันที่ 6 กรกฎาคม 2571