มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน (สุเหร่าขาวไร่เสธ์)

เลขที่ 57 หมู่ที่ 13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   099-2474272

ทะเบียนเลขที่ 13

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2514

จำนวนสัปปุรุษ 263 คน

ชื่ออิหม่ามนายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล
ชื่อคอเต็บ 
ชื่อบิหลั่นนายอนุชา  เจ๊ะหมัด

รายชื่อกรรมการ

นายธนวัฒน์ เจ๊ะหมัด
นายเสงี่ยม มธุรส
นายนิวัฒน์  เจ๊ะหมัด
นายเทิดศักดิ์  ขำวิไล
นายปรีชา  เจ๊ะหมัด
นายมนตรี เพ็งหงษ์
นายวิศาล  เจ๊ะฮูเซน
นายศักดิ์ดา  แจ่มกระจ่าง

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

กรรมการหมดวาระ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567