มัสยิดฮารูณมุสตอฟา (บ้านปรกฟ้า)

เลขที่ 418 หมู่ที่ 7 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240   062-22761144

ทะเบียนเลขที่ 15

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2514

จำนวนสัปปุรุษ 404 คน

ชื่ออิหม่าม
ชื่อคอเต็บนายสมหมาย สุขผล (รักษาการอิหม่าม)
ชื่อบิหลั่นนายสวัสดิ์ อารอบี

รายชื่อกรรมการ

นายเดะมัด ยีมีเงาะนายคอรี โดยประเสริฐ
นายมายิด ภิรมย์ศรี
นายสุนทร มิดดี้
นายมนตรี เพ็งโนนยางนายปรีชา   สุขผล
นายสิทธิชัย  สมานมิตรนายสุภาพ  ปานสุขขุม
นายไซณี  ภิรมย์ศรีนายยุทธพงษ์   สุขผล
นายสุริยะ  ช่างสอน นายอรุพงศ์   มิดดี้

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

กรรมการหมดสาระ วันที่ 30 ตุลาคม 2568