ความสำคัญของเดือนชะอฺบาน

    
เดือนชะอฺบาน

 

ชะอฺบาน เป็นเดือนที่ 8 ตามปฏิทินจันทรคติอิสลาม ในยุคญาฮีลียะห์ เดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่ชาวอาหรับจะแยกย้ายกระจัดกระจายไป บ้างก็เพื่อหาปัจจัยยังชีพ บ้างก็ออกไปทำสงคราม หลังจากที่พวกเขาหยุดทำสงครามในเดือนก่อนหน้า คือเดือนรอยับ ซึ่งเป็นเดือนต้องห้ามจากการทำสงคราม

 

ชะอฺบาน เดือนของฉัน

หลังจากที่อิสลาม เข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวอาหรับด้วยความศรัทธามั่น เดือนชะอฺบานกลายเป็นเดือนที่มีความประเสริฐ อบอวลไปด้วยการทำอิบาดะห์ และยังเป็นเดือนของท่านรอซู้ล (ซ.ล.) ท่านกล่าวว่า شعبان شهري “ชะอฺบานเป็นเดือนของฉัน” ท่านก็ทำอิบาดะห์มากกว่าเดือนอื่น ๆ ดังมีรายงานจากพระนางอาชีชะห์ว่า ท่านรอซู้ล (ซ.ล.) ถือศีลอดในเดือนนี้ เหมือนกับว่าท่านไม่ละศีลอดเลย

 

เดือนที่การกระทำของบ่าวจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) 

ชะอฺบานเป็นเดือนที่การงานของมนุษย์จะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในรอบปี ดังที่มีรายงานจาก อุซามะห์ บุตร เซด ว่าท่านรอซู้ล (ซ.ล.) กล่าวว่า เป็นเดือนที่มนุษย์หลงลืม เป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอยับกับเดือนรอมฏอน เป็นเดือนที่งานต่าง ๆ ของมนุษย์จะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ และฉันก็ชอบที่จะให้การกระทำของฉันถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ขณะที่ฉันถือศีลอด

 

เดือนแห่งการเปลี่ยนกิบลัต

ในเดือนรอยับ อัลลอฮ์ทรงประทานอัตลักษณ์ให้ประชาชาติของท่านรอซู้ล (ซ.ล.) คือการละหมาด ให้ผินหน้าไปทางบัยตุ้ลมักดิษ จนกระทั่งวันที่ 15 เดือนชะอฺบาน ในปีแรกของการอพยพอัลลอฮ์ใช้ให้มุสลิมละหมาดโดยผินหน้าไปทางบัยตุ้ลลอฮ์ที่มักกะห์ เป็นการตอบสนองความต้องการของท่านรอซู้ล (ซ.ล.) และเพื่อเป็นการพิสูจน์ความศรัทธาของผู้คนที่มะดีนะห์  และการละหมาดถือเป็นอัตลักษณ์ของมุสลิมอันเนื่องมาจากการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ไม่มีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาใด

และในค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน อัลลอฮ์ยังทรงประทานอายะห์ซึ่งเมื่อบ่าวของพระองค์ปฏิบัติตาม พระองค์จะเพิ่มพูลผลบุญให้กับพวกเขา  คืออายะห์

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ความว่า : "แท้จริงอัลลอฮ์และหมู่มลาอิกะห์ของพระองค์จะทำการประสาทพรแก่ท่านนบี (ซ.ล.)  ดังนั้น โอ้ผู้ที่มีความศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงทำการประสาทพรให้เขา (นบีมูฮำมัด) และกล่าวสลามต่อเขา (นบีมูฮำมัด)"

และยังเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่บ่าวของพระองค์ทั้งหมด นอกจากผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์และผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอก ดังมีรายงานจากอบูมูซาอัลอัชอารี ว่า

إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الخلق إلا لمشرك أو منافق

ความว่า "แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตรวจตราบ่าวของพระองค์ในค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน โดยที่พระองค์จะอภัยโทษบ่าวทั้งหลาย เว้นแต่ผู้ที่ตั้งภาคและผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอก"

 

ชะอฺบาน ประตูสู่รอมฏอน

ชะอฺบาน เป็นเดือนที่อยู่ใกล้รอมฏอนที่สุด เป็นเดือนที่เราจะใช้เป็นการเริ่มฝึกตนในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ เป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจเพื่อให้พร้อมในการใช้ชีวิตในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ซึ่งเป็นเดือนของพวกเรา ดังที่ท่านรอซู้ล (ซ.ล.) กล่าวว่า رمضان شهر أمتي ความว่า "รอมฏอนเป็นเดือนของประชาชาติของฉัน"

 

สิ่งที่ควรปฏิบัติในเดือนชะอฺบาน

ในเดือนชะอฺบาน โดยเฉพาะวันที่ 15 และค่ำคืนที่ 15 ให้ทำกุศลให้มาก เช่น การถือศีลอด การอ่านกุรอาน การบริจาคทาน การขอดุอา การขออภัยโทษ การกล่าวซิกรุลลอฮ์ 

 

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในเดือนชะอฺบาน

ไม่ควรถือศีลอดสุนัตหลังจากวันที่ 15 ของเดือน หากผู้นั้นไม่เคยถือศีลอดก่อนหน้าวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน


ที่มา : https://www.skthai.org

.........