ดุอาอฺใน...คืนลัยละตุลก็อดรฺ

สิบคืนสุดท้าย...ขอดุอาต้นนี้ให้มาก

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

อ่านว่า : อัลลอฮุมมะ อินนะกะ อะฟุววุน ตุหิบบุล อัฟวะ ฟะอฺฟุ อันนี

ความหมาย : โอ้องค์อภิบาลแห่งข้า แท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้อภัยยิ่ง พระองค์ทรงรักการอภัย ดังนั้นได้โปรดอภัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

คำอธิบายหะดีษ : คืนลัยละตุลก็อดรฺเป็นคืนที่มีความประเสริฐและมีเกียรติยิ่ง ความประเสริฐของค่ำคืนนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดือนอื่นเป็นพันเท่า บางครั้งทั้งผู้ที่เป็นชายและหญิงไม่ทราบว่าในค่ำคืนนั้นควรอ่านอะไรกันบ้าง หรือว่าไม่มีคำสอนจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บ้างเลยหรือ?

ด้วยเหตุนี้ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ขอให้ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สอนดุอาอฺในคืนลัยละตุลก็อดรฺ เนื่องจากดุอาอ์ของท่านรอซูลนั้นเป็นดุอาอฺที่ดีที่สุด หากเราสังเกตแล้ว จะเห็นว่าดุอาอฺที่ท่านรอซูลวอนขอต่ออัลลอฮฺนั้นเป็นดุอาอฺที่เกี่ยวข้องกับการขออภัยต่อัลลอฮฺผู้ทรงให้อภัย ตรงนี้จะเห็นได้ว่าการขอให้อัลลอฮฺลบล้างบาปต่างๆ ให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง เนื่องจากบาปนั้นเป็นสิ่งที่กีดกั้นมิให้บุคคลเข้าในสรวงสวรรค์ และเป็นเหตุต้องให้เข้านรก

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งที่เราทุกคนควรมีการขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺในค่ำคืนที่ทรงประเสริฐยิ่ง หวังเพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปทั้งหลาย แท้จริงแล้วอัลลอฮฺทรงรักผู้ที่ขออภัยโทษและบริสุทธิ์จากบาปต่างๆ

บทเรียนจากหะดีษ:

1. ความกระตือรือร้นของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ซึ่งเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของมุสลิมและมุสลิมะฮฺ เมื่อได้พบกับลัยละตุลก็อดรฺ

2. มุสลิมะฮฺก็มีสิทธิที่จะได้รับความดีและความประเสริฐของค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺได้

3. บัญญัติให้มีการขอดุอาอฺในค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺ เมื่อมีสัญญาณต่างๆ ของมันปรากฏ

4. ดุอาอฺในคืนลัยละตุลก็อดรฺที่ดีที่สุดคือดุอาอ์ที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สอนไว้ในหะดีษข้างต้น

5. ดุอาอฺเพื่อขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺนั้นสำคัญกว่าดุอาอฺอื่นๆ

6. หนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮฺนั้นคือ พระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยแก่บ่าวของพระองค์